Om oss – Yosso2019-08-20T09:20:08+00:00

Om oss

Vi skapar nya förutsättningar för renoveringar och nybyggnationer. 

Yosso, Your Safe Service Option, är en modern digital tjänst som skapar nya förutsättningar för hantverkare och konsumenter att genomföra renoveringar och nybyggnationer på ett effektivt, tryggt och lustfyllt sätt. Yosso är först på den nordiska marknaden med att kunna erbjuda en lösning som ger både hantverkare och konsumenter möjligheten att samverka i väsentliga delar i en och samma tjänst genom hela processen – från matchning till färdigt projekt. Inom ramen för en säker miljö stöttar tjänsten hantverkaren och konsumenten med olika verktyg som skapar effektivitet och tydlighet, vilket också minimerar missförstånd.

Vår vision

Vår vision är att bidra till en bättre byggbransch. Det finns ett behov av att effektivisera kommunikationen mellan hantverkare och deras konsumenter. När det uppstår problem mellan hantverkare och konsumenter grundas det ofta på fel i kommunikationen, missförstånd eller till och med misstro för varandras utgångspunkter. Det här är ett problem och en utmaning för båda parter, då det oftast får både känslomässiga och ekonomiska konsekvenser för samtliga inblandade. Tack vare vår djupa kunskap och förståelse för de utmaningar som hantverkare och konsumenter ställs inför har vi kunnat identifiera och skapa förutsättningar för olika lösningar i samband med renoveringar och nybyggnationer. Detta har varit vår främsta utgångspunkt i utvecklingen av våra tjänster.